Toplotna črpalka, izberimo modro

By | 15/02/2016

Toplotna črpalka je investicija, ki zahteva modro izbiro. Izbrati modro v tem primeru pridobiti glede na investicijo največje učinke. Investicija v toplotno črpalko je modra že v osnovi. Energija sonca, ki segreva ozračje ali zemljo je brezplačna in neomejena, v sodobnem času se velikokrat označuje kot obnovljiv vir energije. Nadalje modra investicija v toplotno črpalko zahteva izbrati eno od možnih izvedb. Vsaka izvedba ima svoj značilen princip delovanja, ter temu primerne zahteve. Najbolj enostaven je sistem pridobivanja energije iz zraka. Izbrati pravo toplotno črpalko je pravi izziv investitorja.

V primerjavi z sistemoma preko vertikalne ali horizontalne zanke ter podtalnice, ni potrebnih nobenih večjih gradbenih posegov. V primeru vertikalne zanke moramo izkopati več vrtin ter vanje namestiti povratne zanke.

Vrtine so zahtevne skladno s terenom. Načeloma vemo kakšen je teren, vendar se velikokrat v vsega nekaj metrov globine vrtine lahko vse spremeni. Ko imamo vrtine pripravljene je zahtevno nameščanje povratnih zank. Pri tem, na prvi pogled sicer nezahtevnem opravilu, se lahko prav zaradi lastnosti vrtin izvedba zaplete in oteži. Horizontalna zanka je bistveno bolj enostavna za nameščanje zanke.

Namesto v globino, se zanke širijo po površini in ustvarjajo zemeljski kolektor. Zahtevana optimalna površina je odvisna od površine prostora za ogrevanje. Praviloma naj bi površina zanke bila vsaj enaka površini prostora, ki ga želimo ogrevati, lahko pa je dvakrat večja. Pri načrtovanju te izvedbe moramo zagotoviti dovolj veliko površino. Kar z drugo besedo pomeni, da potrebujemo za tako izvedbo dovolj veliko parcelo.

Praktično z vsaj takšno površino kot je površina, ki jo želimo oskrbovati s toploto. Zemeljski kolektor oziroma horizontalna zanka je položena približno meter pod zemeljskim površjem. Sistem, ki izkorišča podtalno vodo, pa ni mogoč povsod. Kot ime samo pove, potrebuje podtalno vodo, preko katere poteka izmenjava vode.

Na eni strani črpanje iz podtalnice v toplotno črpalko, na drugi strani pa iz naprave v podtalnico. Poleg tega, mora izbrana naprava zadostiti še nekaj drugim osnovnim zahtevam. Ogrevati mora objekt in sanitarno vodo vse leto, vključno z najhladnejšimi deli leta. Pomembno je tudi optimizirati velikost sistema. Večji sistem pomeni večjo investicijo vendar nižje obratovalne stroške. Manjši sistem ima nasprotne lastnosti : manjšo začetno investicijo ter višje obratovalne stroške.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *